Kursy i szkolenia ADR Warszawa – Centrum Diagnostyki i Badań Pojazdów

Szkolenie okresowe kierowcy

Wymagania dla kierowcy zawodowego

Obecnie, od każdego zawodowego kierowcy, wymaga się:

  • prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE,
  • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
  • orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
  • orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym)

Rodzaje szkoleń:

Szkolenie okresowe dla kierowcy:

– uprawnienia kat. C lub C1 uzyskałeś do dnia 10.09.2009 (włącznie)

– uprawnienia kat. D lub D1 uzyskałeś do dnia 10.09.2008 (włącznie)

– osoby które uzyskały prze 5 laty uprawnienia kwalifikacji wstępnej/

wstępnej przyspieszonej/uzupełniającej/uzupełniającej przyspieszonej

Kwalifikacja wstępna przyspieszona:

– uprawnienia kat. C lub C1 uzyskałeś po dnia 10.09.2009

– uprawnienia kat. D lub D1 uzyskałeś po dnia 10.09.2008