Kursy i szkolenia ADR Warszawa – Centrum Diagnostyki i Badań Pojazdów

Szkolenia operatorów żurawi przenośnych; uprawnienia UDT

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi żurawi – wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Czas trwania kursu: 1 dni wykłady + 10 godzin zajęć praktycznych

Cena: 800 zł + opłata za egzamin UDT 250 zł