Kursy i szkolenia ADR Warszawa – Centrum Diagnostyki i Badań Pojazdów

Kursy ADR

Po tym szkoleniu będziesz miał wiedze i uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Kurs ADR to szkolenie z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych głównie na terenie Europy. Towary niebezpieczne to substancje zagrożenie ludziom i środowisku, a zarazem wykorzystywanie w różnych sektorach przemysłu. Towary te podlegają regulacją prawnym jaki jest Umowa ADR. Umowa ADR nakazuje osobom uczestniczący w przewozie substancji niebezpiecznych, podniesienia swoich kwalifikacji po przez uzyskanie uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych.  

Realizowane przez nas szkolenia ADR obejmują wyłącznie aktualnie informacje i są zgodne z wymaganiami europejskiej umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Zarówno kurs ADR podstawowy, jak i ADR specjalistyczny jest przeprowadzany przez eksperta legitymującego się stosownymi kwalifikacjami. Decydując się na zdobycie wymaganych uprawnień w ramach szkoleń ADR proponowanych przez CDiBP pozyskasz niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pomoże Ci zdobyć zatrudnienie w wyżej wspomnianym obszarze.

Uprawnienia ADR dla Kierowcy dają możliwość przewozu 13 klas ADR na terenie Europy. Transport odbywa się w sztukach przesyłki, luzem i cysternach. Ważność uprawnień to 5 lat od dnia zdania egzaminu.

Cel szkoleń ADR

Nasze szkolenia ADR są ukierunkowane na minimalizowane ryzyk związanych z wypadkami oraz szkodami, które mogą wystąpić podczas przewozu towarów niebezpiecznych. Dzięki wiedzy przekazywanej przez naszych świetnie wykwalifikowanych specjalistów dowiesz się jak prawidłowo stosować przepisy i zapewniać odpowiednie zabezpieczenie towarów.

Jesteśmy zdania, że zawód kierowcy jest niezmiernie istotny z punktu widzenia bezpiecznego transportu, dlatego nasz kurs ADR jest zawsze rzetelny i aktualny. Pomagamy zdobywać wiedzę kierowcom indywidualnym, jak i firmom, które chcą dysponować wykwalifikowaną kadrą kierowców posiadających kurs na ADR. Cena szkolenia różni się w zależności od wybranego poziomu.

Wybierz odpowiednie szkolenia ADR

Niezależnie od tego czy chcesz zapisać się kurs ADR podstawowy czy interesują Cię szkolenia na ADR o charakterze specjalistycznym, bez problemu znajdziesz u nas właściwe rozwiązanie. 

Szkolenia dzielą się na:

Kurs podstawowy – pierwszy obowiązkowy moduł szkolenia, umożliwia przewozu towarów w sztukach przesyłki i luzem za wyjątkiem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Jeśli nie realizowałeś wcześniej żadnego szkolenia ADR, jest to odpowiednia opcja dla Ciebie.

Kurs specjalistyczny transport w cysternach –  umożliwia przewóz towarów (gazów, paliw, kwasów, materiałów trujących) w cysternach do tego rodzaju transportu przystosowanych. Do tego kursu ADR możesz przystąpić dopiero po ukończenia podstawowego szkolenia na ADR. Cena zakupu dwóch szkoleń jest korzystniejsza niż w przypadku zapisania się na każdy kurs z osobna.

Kurs specjalistyczny transport  materiałów wybuchowych – jest to 1 klasa ADR, szkolenie dedykowane Kierowcą zajmującym się przewozem amunicji i wyrobów pirotechnicznych. Podobnie jak w przypadku szkoleń ADR specjalistycznych na transport w cysternach, również kurs ADR dający uprawnienia do przewozu materiałów wybuchowych wymaga znajmości podstawowych informacji, które pokrywa ADR podstawowy.

Kurs specjalistyczny transport materiałów promieniotwórczych – jest to klasa 7 ADR, szkolenie dedykowane Kierowcą zajmującym się przewozem materiałów promieniotwórczych, radio aktywnych. 

Bez względu na to jakie rozwiązanie wybierzesz, możesz mieć pewność, że cena kursu ADR będzie konkurencyjna. Chcąc uzyskać uprawnienia na przewóz w cysternach nieposiadając żadnego doświadczenia w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych, serdecznie zachęcamy do skorzystania z pakietu obejmującego kurs ADR podstawowy oraz specjalistyczny.

Dla kogo jest kurs ADR:

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 rok życia i posiadają prawo jazdy co najmniej kategorii B i wyższe. Realizujemy szkolenia ADR dla Klientów indywidualnych oraz firm zapewniając wsparcie świetnie wykwalifikowanych specjalistów.

Ile trwają szkolenia ADR?

Kurs podstawowy – 18 godzin lekcyjnych 

Kurs specjalistyczny transport w cysternach – 13 godzin lekcyjnych 

Kurs specjalistyczny transport  materiałów wybuchowych – 8 godzin lekcyjnych 

Kurs specjalistyczny transport materiałów promieniotwórczych – 8 godzin lekcyjnych 

Każdy moduł szkoleniowy kończy się egzaminem w formie testu przeprowadzanym przez Marszałka Województwa w naszym ośrodku. Uzyskując wynik pozytywny w ciągu 14 dni otrzymasz uprawnienia ADR drogą listowna z Wytwórni Papierów Wartościowych. 

W ramach szkolenia każdy uczestnik dostaje:

– Podręcznik dla Kierowcy ADR 

– Instrukcje Kierowcy ADR

Bardzo dokładnie omawiamy zagadnienia zawarte w podręcznikach i chętnie odpowiadamy na pytania osób odbywających kurs na ADR. Cena każdego kursu obejmuje zarówno wyżej wspomniane materiały, jak i koszty związane z wydaniem uprawnień i przystąpieniem do egzaminu. 

Zapisz się już dziś, zajęcia organizujemy w trybie tygodniowym i weekendowym. Możliwość ustalenia indywidualnego terminu dla firm. 

  

Cennik szkoleń i kursów ADR w Warszawie

PODSTAWOWE – 800 zł

PRZEWÓZ W CYSTERNACH – 500 zł

KURS PODSTAWOWY + SPECJALISTYCZNY CYSTERNA RAZEM: 1200 zł

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH klasa 1 – 500 zł

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH klasa 7 – 500 zł

Terminy kursów:

Terminy szkolenia ADR 

Zaczynamy 15 lipca 2024 

Harmonogram zajęć:

 Kurs Podstawowy  

15.07.2024 Poniedziałek 15:00-20:45 16.07.2024 Wtorek 15:00 -20:45 17.07.2024 Środa 15:00 -20:00 

Kurs Specjalistyczny Cysterna 

 18.07.2024 Czwartek 15:00-20:45 

19.07.2024 Piątek 15:00 – 20:45 

 

Egzamin 20.07.2024 

Sobota  godzina 10;00 

Zapraszamy do zapisu 
Kontakt: 692 506 473