Kursy i szkolenia ADR Warszawa – Centrum Diagnostyki i Badań Pojazdów

Kurs na Doradcę DGSA

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla doradców DGSA  – doradca w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych ADR Kurs skierowany jest do osób, pragnących nadzorować procesy związane z  ładunkami zawierającymi towary niebezpieczne. Przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym, magazynowy, transportowym. Potrzebują Ciebie –  Doradcy DGSA

Najbliższe szkolenie zaczynamy już 6 wrzesień 2024 zapisz się tel.: 692 506 473 

Kto może zostać Doradcą DGSA:

–  posiada wykształcenie wyższe;

– nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;

ukończyła kurs doradcy; 

– złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Forma szkolenia: 

Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej.

Kursant uczestniczy w 24 godzinnym szkoleniu z części ogólnej ADR i 16 godzin szkoleniu z części specjalistycznej – drogowej. Dodatkowo możliwość konsultacji przed egzaminem.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleni na doradcę DGSA: 

 – Zapoznanie się z tematyką towarów niebezpiecznych.

– Zdobycie wiedzy niezbędnej do zdania Egzaminu na Doradcę DGSA.

– Doświadczony wykładowca.

– Omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych.

Koszt szkolenia na doradcę DGSA  to 3 300 zł (płatne do ostatniego dnia kursu)

Cena zawiera: Szkolenie, Umowę ADR dla kursanta, przykładowe pytania egzaminacyjne, artykuły piśmiennicze, bufet kawowy, obiad.

Szkolenie prowadzimy w systemie weekendowym. Najbliższy kurs już 7 czerwiec 2024 

Harmonogram szkolenia:

06.09.2024 Piątek w godzinach 15.00-20:00

07.09.2024 Sobota w godzinach 09.00-16:00

08.09.2024 Niedziela w godzinach 09.00-16:00

13.09.2024 Piątek w godzinach 15.00-20:00

14.09.2024 Sobota w godzinach 09.00-16:00

15.09.2024 Niedziela w godzinach 09.00-16:00

Zapisy tel.: 692 506 473