Co to jest ADR?

ADR- Międzynarodowa Umowa dotycząc drogowego przewozu towarów niebezpiecznych.

Reguluje transport towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym, obejmuje 13 klas.

KLASA

 • 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
 • 2 – Gazy
 • 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • 4.2 – Materiały samozapalne
 • 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 – Materiały utleniające
 • 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • 6.1 – Materiały trujące
 • 6.2 – Materiały zakaźne
 • 7 – Materiały promieniotwórcze
 • 8 – Materiały żrące
 • 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Terminy kursów:

Terminy szkolenia ADR 
 
Kurs Podstawowy 02-04 październik 2023
Kurs specjalistyczny cysterna 05-06 październik 2023 
 
Egzamin 07.10.2023 sobota godzina 10:00
 
Harmonogram szkolenia:  
Kurs podstawowy 
02.10.2023 poniedziałek godzina 15:00
03.10.2023 wtorek godzina 15:00 
04.10.2023 środa godzina 15:00 
 
Kurs specjalistyczny cysterna 
05.10.2023 czwartek godzina 15:00
06.10.2023 piątek godzina 15:00
 
Następny kurs ADR:  
Kurs Podstawowy 16-18.10.2023 
Kurs specjalistyczny cysterna 19-20.10.2023 
Egzamin 21.10.2023